Over ons

Complexe en voortdurend veranderende wet- en regelgeving
domineren onze maatschappij.

Complexe en voortdurend veranderende wet- en regelgeving domineren onze maatschappij. De vraag naar maatschappij breed juridisch advies neemt dan ook toe. Door Legal Roadmap is de daarvoor benodigde kennis, passie en ervaring samen gebracht. 

De oprichtster van Legal Roadmap en Roadmap to Success, Mw. Sonia Bagga (LL.M.), is in Nederlands Recht afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

“Naast jurist heb ik ruim 10 jaar kennis en ervaring opgedaan als docent (o.a. diverse Recht en HRM vakken en trainingen, interculturele communicatie en mediation) onderwijsontwikkelaar, opleidingscoördinator, examen- en toetscommissie lid, trainer, studentbegeleider en afstudeerbegeleider aan diverse hogescholen.

In 2014 heb ik een prijs gewonnen voor ‘Beste Talent 2014 docent’. Ik heb mijn didactische bevoegdheid (BDB/BKE) behaald waar de kernkwaliteiten professioneel doceren, begeleiden en coachen van studenten, ontwerpen van onderwijs en toetsen centraal staan.

De passie voor het onderwijs komt ook terug bij Roadmap to Succes.

Naast het bieden van taallessen en taalbegeleiding geef ik ook -op maatwerk- privélessen aan studenten die aan een mbo/hbo opleiding studeren. 

Ik heb in 2016 heb ik mijn eerste TEDx talk gehouden over ‘flexibiliseren op de arbeidsmarkt’. 

In 2019 ontvang ik de prijs ‘Best inspiring woman’  Entrepreneurs award IDEAH (Indo Dutch Entrepreneurs). Het is zo gaaf om zoveel mensen te kunnen inspireren. Te bewegen ook te doen wat ze willen en waar ze van dromen en daarnaast om mijn eigen verhaal te kunnen delen.

In het verleden heb ik artikelen geschreven voor Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk werkers (NVMW), nu BPSW, als redacteur en auteur (wet- en regelgeving) voor het vakblad ‘Maatwerk’  o.a. over het Kwaliteitsregister Jeugdzorg, Testament, Adolescentenstrafrecht, Bescherming van persoonsgegevens, Wet Werk en Zekerheid en Asiel aanvragen. 

Daarbij geef ik aan zzp’ers workshops of privélessen/bijlessen aan individuen over verschillende rechtsgebieden (o.a. gezondheidsrecht, sociale zekerheidsrecht, overeenkomsten, privacy, ondernemerschap, leiderschap, reflecteren etc.) en Nederlandse taallessen aan Indiase expats. 

In mijn dagelijkse werkkring heb ik jarenlang ervaring opgedaan in het adviseren, informeren en concrete dienstverlening, zoals hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften. Sommige klanten missen de vaardigheden om zelf de juiste acties te ondernemen. Als jurist ondersteunde ik de klanten door het verrichten van concrete diensten.

De gebieden waar mijn grootste deel van de dienstverlening betrekking op hebben zijn de primaire bestaansvoorwaarden: belastingen (toeslagen, aangifte en aanslag), sociale zekerheid (uitkeringen, arbeid) en wonen. Informatie over wet- en regelgeving en hoe deze regelgeving uitwerkt in de situatie van de klant. Ik ken de werkwijze van instanties en uitvoeringsorganen. Daarbij geef ik advies aan de klant hoe hij zijn rechten en plichten kan verwezenlijken

Als jurist heb ik voortdurend te maken met de effecten van wet- en regelgeving op het dagelijks bestaan van klanten. Soms leidt wet- en regelgeving tot onbedoelde (negatieve) effecten, soms sluiten regels niet goed op elkaar aan, soms is de uitvoering niet in overeenstemming met de bedoeling van de regeling.

Als jurist merk ik dit soort onvolkomenheden snel op en probeer dit aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties. Veel signalen vinden hun oorsprong in problemen van klanten, soms worden effecten systematisch geïnventariseerd. Het gaat erom dat signaleren niet om een beoordeling van de inhoud van wet- en regelgeving gaat. Het gaat om leemtes, tegenstrijdigheden en onbedoelde gevolgen voor de doelgroep.“

LinkedIN:

Neem contact op (max. 30 min. gratis advies)

Het eerste gesprek is bij ons oriënterend en gratis. We willen graag kennismaken, onze visie uitleggen en aangeven wat we voor je kunnen betekenen. Wij maken een globale beoordeling van de noodzakelijke werkzaamheden – waarbij wij zo nodig nader met u overleggen – en de juridische mogelijkheden. Dit eerste contact is altijd gratis!