Over ons

Complexe en voortdurend veranderende wet- en regelgeving
domineren onze maatschappij.

Complexe en voortdurend veranderende wet- en regelgeving domineren onze maatschappij. De vraag naar maatschappij breed juridisch advies neemt dan ook toe. Door Legal Roadmap is de daarvoor benodigde kennis en ervaring samen gebracht. Legal Roadmap is een juridisch adviesbureau. De oprichtster, Mw. Sonia Bagga (LL.M.), is in Nederlands Recht afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2012 startte ze haar ‘Legal Consultancy Services’ op. Inmiddels bestaat haar klantenbestand uit een grote groep expats die zij juridisch advies geeft en adviseert in belastingzaken.  In haar dagelijkse werkkring heeft zij jarenlang ervaring opgedaan in het adviseren, informeren en concrete dienstverlening, zoals hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften. Sommige klanten missen de vaardigheden om zelf de juiste acties te ondernemen. Als jurist ondersteunt zij deze klanten door het verrichten van concrete diensten. 

De gebieden waar haar grootste deel van de dienstverlening betrekking op hebben zijn de primaire bestaansvoorwaarden: belastingen (toeslagen, aangifte en aanslag), sociale zekerheid (uitkeringen, arbeid) en wonen. Informatie over wet- en regelgeving en hoe deze regelgeving uitwerkt in de situatie van de klant. Zij kent de werkwijze van instanties en uitvoeringsorganen. Daarbij geeft zij advies aan de klant hoe hij zijn rechten en plichten kan verwezenlijken.
Daarbij geeft zij aan ondernemers workshops over verschillende rechtsgebieden (o.a. gezondheidsrecht, overeenkomsten, privacy, sociale zekerheid etc.).

Naast jurist is zij docent Recht, trainer en studentbegeleider aan een hogeschool. In 2016 heeft zij haar eerste TEDx talk gehouden over ‘flexibiliseren op de arbeidsmarkt’.

In 2019 heeft zij de ‘Best Inspiring Woman’ IDEAH Entrepreneurs Award 2018-2019 gewonnen.

Neem contact op (max. 30 min. gratis advies)

Het eerste gesprek is bij ons oriënterend en gratis. We willen graag kennismaken, onze visie uitleggen en aangeven wat we voor je kunnen betekenen. Wij maken een globale beoordeling van de noodzakelijke werkzaamheden – waarbij wij zo nodig nader met u overleggen – en de juridische mogelijkheden. Dit eerste contact is altijd gratis!