Workshops

Workshops/trainingsprogramma aan verpleegkundige (ondernemers)

Je neemt je bedrijf serieus en weet dat juridische kennis ook bij het ondernemerschap hoort. Inhoudelijk heb je hier niet zoveel verstand van. Waar moet je allemaal rekening mee houden, als ondernemer?

Je vindt het wél belangrijk om zelf keuzes te maken. Daarom zoek je een praktische oplossing, waarbij je snel en begrijpelijk de juridische kennis in begrijpbare taal krijgt aangeboden.

In 1 en/of 2 dagen inzicht in dat ene thema dat jou zo bezig houdt en ‘waar je nog iets mee moet’.

In een paar uur tijd dus weer helemaal op de hoogte van dat ene juridische thema waar je nu eigenlijk te weinig over weet. Als we aan een verpleegkundige denken, is ons eerste beeld vaak de verpleegkundige in het ziekenhuis of verpleeghuis, in het witte uniform, druk in de weer met patiënten, injecties, infusen, instrumenten en dossiers. Maar er speelt vaak veel meer. De maatschappij is omgeven door een veelvoud aan regels en wetgeving. Dit is ook doorgedrongen in het ziekenhuis. Denk aan kwesties als een BIG-registratie, het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor (foutief) medisch handelen of het recht van een patiënt om zelf beslissingen te nemen over de behandeling. 

Als verpleegkundige is het bijzonder van belang dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten die in je vak van toepassing kunnen en zullen zijn. Hierbij speelt ook een rol dat in de gezondheidszorg de nadruk steeds meer komt te liggen op de rechten van de patiënt. De workshops op het gebied van ‘gezondheidsrecht’ zijn ontwikkeld om de verpleegkundigen kennis en inzicht te laten verwerven in de rechtsregels die voor hen zullen gaan gelden. In deze workshops wordt aandacht besteed aan thema’s die in meerdere of mindere mate verbonden zijn met het werk van de professionele verpleegkundige in de algemene gezondheidszorg. Op deze manier kun je in de praktijk rekening houden met de toepasselijke regelgeving en worden de belangen van de patiënt – in ieder geval vanuit juridische kant van de verpleegkunde – zo goed mogelijk behartigd.

In de workshops zullen wij o.a. stilstaan bij verschillende onderwerpen, waarin een of meerdere onderwerpen besproken worden welke bijdragen aan het vergroten van kennis.

  • De bevoegdheden die je zal krijgen ten opzichte van patiënten op grond van de Wet BIG.
  • De rechten van patiënten op het gebied van privacywetgeving en het zelfstandig nemen van beslissingen over hun behandeling.
  • De regels over de aansprakelijkheid van jou als professional in het functioneren.
  • Misschien ben je begonnen als ZZP-er en twijfel je over je algemene voorwaarden, het contract dat je bij elke opdracht laat tekenen, beroepscode of die AVG.
  • Of je wil alvast vooruit kijken met je groeiende bedrijf, want je rolt ineens die fase in dat je nadenkt over uitbreiding met personeel.
  • Tijdens de workshops zullen deze onderwerpen en nog andere onderwerpen worden behandeld en worden toegelicht. Er zal gebruik worden gemaakt van powerpointsheets, filmpjes en casussen.

Doel van de workshops:

Het recht in de zorg is veelomvattend. De regelgeving is complex en ondoorzichtig. Voor iedereen die zich bezighoudt met de zorgsector is het van belang om een totaaloverzicht te hebben van de wet- en regelgeving in de zorgsector en de praktische toepassing daarvan.

  • Inzicht in wet- en regelgeving in de zorg;
  • Nadruk op praktische toepassing van de regelgeving;

Inhoud workshops
Tijdens de workshops komen de volgende onderwerpen aan bod:

Theorie rondom recht en thema’s die o.a. aan de orde komen zijn: Inleiding in het recht, Wet BIG, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige.

Voor wie
Het doel van de workshops is het delen van belangrijke informatie en het bijspijkeren van kennis bedoeld (jeugd)verpleegkundige, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, social workers, opvoedkundigen, pedagogen en medewerkers van het wijkteam.

Daarbij zal ook ruimte bestaan voor het stellen van vragen, het delen van ervaringen en netwerken.

Tarief per uur: € 150,00
Workshop per dagdeel: €350,00
Kilometervergoeding: €0,21 cent per kilometer

Alle tarieven zijn exclusief btw.

Maatwerk

Bent u geïnteresseerd in onze workshops of trainingen (gezondheidsrecht, overeenkomsten, privacy sociaal zekerheidsrecht) neem dan vrijblijvend contact op: info@legalroadmap.nl

De tarieven geleden voor de open inschrijvingen. Wilt u liever deze workshops of trainingen op eigen locatie organiseren voor uw medewerkers? Of een aangepast (verkort of uitgebreid) workshop volgen? Voor incompany trainingen kunt u contact met ons opnemen.