Bijlessen

Bijles/ Privélessen MBO/HBO

Bij Roadmap to Succes wordt je begeleid op een manier die aansluit op de individuele leerbehoefte. Je wordt geholpen om verantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces en het beste uit zichzelf te halen. Het uiteindelijke doel is om je meer persoonlijke en professionele motivatie voor jouw studie mee te geven, zodat de prestaties op de opleiding verbeterd worden. 

Voor diverse bijlessen/privélessen kun je bij ons terecht. Denk hierbij aan persoonlijke leiderschap, maar ook ondersteuning bij taal, vakinhoudelijke (zoals allerlei recht vakken, reflectieverslagen, voorbereiden POP gesprekken, studentbegeleiding) vakken, aansluitend bij jouw opleiding. 

Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken wat wij voor jouw kunnen betekenen. 

Werkwijze
Voor iedere bijeenkomst bespreken we samen met jouw de afgelopen dagen en maken wij samen een planning voor de aankomende dagen. Regie ligt bij de student. Ook worden eventuele aandachtspunten besproken. Wat kan er de volgende keer beter of anders? Vervolgens werk je aan je studie en ondersteunen wij door middel van o.a. overhoren, door te helpen met samenvatten of leren presenteren. Bij Roadmap to Success wordt er gericht op het op maat begeleiden van de student bij het zelfstandig leren en het vergroten van het zelfsturend vermogen. 

Neem contact op (max. 30 min. gratis advies/free advice)

Het eerste gesprek is bij ons oriënterend en gratis. We willen graag kennismaken, onze visie uitleggen en aangeven wat we voor je kunnen betekenen. Wij maken een globale beoordeling van de noodzakelijke werkzaamheden – waarbij wij zo nodig nader met u overleggen – en de juridische mogelijkheden. Dit eerste contact is altijd gratis!

Speerpunten van onze werkwijze: 

 1. Eigen verantwoordelijkheid. Wij zorgen ervoor dat jij de verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leerproces en je hierop reflecteert;
 2. Coaching van de student is gericht op de ontwikkeling van het zelfstandig leren en vergroten van het zelfsturend vermogen van de student;
 3. Begeleiden is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student; 
 4. Bespreken voortgang ontwikkeling met student; 
 5. Rustige en informatierijke leeromgeving voor studenten in een huiselijke omgeving; 
 6. Leren plannen, organiseren en structureren;
 7. Ontwikkelen van het zelfvertrouwen; 
 8. De begeleiding wordt gericht op wensen en behoefte van de student. Wij maken daar duidelijke afspraken over;
 9. Persoonlijke aandacht. Ieder student is anders en leert anders. Wij bieden een aanpak die aansluit bij de behoefte van de student.

Bijlessen/Privélessen – individuele begeleiding vanaf €40,00 per uur – maatwerk in overleg –

LET OP (!) 

 1. FACTURERING VINDT VOORAF PLAATS MIDDELS EEN VAST BEDRAG PER MAAND;
 2. VAKANTIEPERIODES EN VRIJE DAGEN ZIJN REEDS VERWERKT IN DE TARIEVEN;
 3. GRATIS EN VRIJBLIJVEND INTAKEGESPREK GAAT VOORAF AAN DE BEGELEIDING (MAX 30 MIN.);
 4. HET AANTAL BEGELEIDINGSMOMENTEN/DAGDELEN WORDT IN SAMENSPRAAK OP VASTE MOMENTEN GEPLAND.

Aanmelden voor bijlessen/privélessen, wij nemen z.s.m. contact op.