Welkom bij Legal Roadmap

Legal Roadmap is een juridisch advieskantoor en richt zich met name op de juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemers. Bij ons staan werkbare adviezen en praktische oplossingen voor de klant centraal. Wij zijn werkzaam op een aantal rechtsgebieden. Legal Roadmap levert uitsluitend maatwerk op het terrein van verschillende rechtsgebieden. Naast juridisch advies, verzorgen wij ook belastingaangiften. Wij geven ook diverse workshops/trainingen aan ondernemers op het gebied van o.a. gezondheidsrecht en andere rechtsgebieden.

Onze diensten:

Neem contact op

Het eerste gesprek is bij ons oriënterend en gratis.
We willen graag kennismaken, onze visie uitleggen
en aangeven wat we voor je kunnen betekenen.

Voertalen: Nederlands, Engels, Punjabi, Hindi en Urdu.

Legal Roadmap is een juridisch advieskantoor en richt zich met name
op de juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemers.

Legal Roadmap is een juridisch advieskantoor en richt zich met name op de juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemers. Bij ons staan werkbare adviezen en praktische oplossingen voor de klant centraal. Wij zijn werkzaam op een aantal rechtsgebieden. Legal Roadmap levert uitsluitend maatwerk op het terrein van verschillende rechtsgebieden. Naast juridisch advies, verzorgen wij ook belastingaangiften. Wij geven ook diverse workshops/trainingen (Roadmap to Succes) aan ondernemers op het gebied van o.a. starten van een eigen onderneming, gezondheidsrecht en andere rechtsgebieden. Daarnaast bieden wij ook taallessen, trainingen, begeleiding en coaching aan voor hen die de Nederlandse taal niet beheersen (expats, inburgeraars en andere immigranten). 

Bij Legal Roadmap kunt u terecht voor het laten opstellen van juridische brieven, het laten invullen van formulieren, het voeren van telefoongesprekken, bemiddelen naar instantie, bezwaar- en beroepsprocedures, belastingadvies en verwijzingen naar andere hulp- of dienstverlening. Wij bieden voor nog meer diensten -naast het geven van juridisch advies en workshops- onze support aan, neem voor vragen hierover vrijblijvend contact met ons op.

Legal Roadmap levert maatwerk en zal u vooraf duidelijk informeren over de kosten. Hierbij gaan wij uit van de inspanning die nodig is om aan uw wensen te voldoen. Wij werken dan ook niet met vaste tarieven. Voordat wij voor u aan het werk gaan, maken wij onderling duidelijke prijsafspraken. Van Legal Roadmap kunt u een dienstverlening verwachten die transparant, eerlijk en onafhankelijk is.

(For English, click here)

Neem contact op (max. 30 min. gratis advies/free advice)

Het eerste gesprek is bij ons oriënterend en gratis. We willen graag kennismaken, onze visie uitleggen en aangeven wat we voor je kunnen betekenen. Wij maken een globale beoordeling van de noodzakelijke werkzaamheden – waarbij wij zo nodig nader met u overleggen – en de juridische mogelijkheden. Dit eerste contact is altijd gratis!

Onze diensten en tarieven

Juridisch advies | Belasting aangifte (ondernemers en particulieren) | Dienstverlening voor expats | Workshops en trainingen

Meer over onze diensten en tarieven

Complexe en voortdurend veranderende wet- en regelgeving domineren onze maatschappij. De vraag naar maatschappij breed juridisch advies neemt dan ook toe. Door Legal Roadmap is de daarvoor benodigde kennis en ervaring samen gebracht. Legal Roadmap is een juridisch adviesbureau. De oprichtster, Mw. Sonia Bagga (LL.M.), is in Nederlands Recht afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In haar dagelijkse werkkring heeft zij jarenlang ervaring opgedaan in het adviseren, informeren en concrete dienstverlening, zoals hulp bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften. Sommige klanten missen de vaardigheden om zelf de juiste acties te ondernemen. Als jurist ondersteunt zij deze klanten door het verrichten van concrete diensten.

De gebieden waar haar grootste deel van de dienstverlening betrekking op hebben zijn de primaire bestaansvoorwaarden: belastingen (toeslagen, aangifte en aanslag), sociale zekerheid (uitkeringen, arbeid) en wonen. Informatie over wet- en regelgeving en hoe deze regelgeving uitwerkt in de situatie van de klant. Zij kent de werkwijze van instanties en uitvoeringsorganen. Daarbij geeft zij advies aan de klant hoe hij zijn rechten en plichten kan verwezenlijken…

 

Tarieven diverse diensten

Vrijblijvend contact

Legal Roadmap levert maatwerk en zal u vooraf duidelijk informeren over de kosten.
Hierbij gaan wij uit van de inspanning die nodig is om aan uw wensen te voldoen.

Contact

Welcome, how can we help you?

The first consultation (30 min) with us is exploratory and free of charge.
We make a global assessment of the necessary work and the legal/ tax options.

Contact  |  Send e-mail

M